AKTAB Totalentreprenad var i stort behov av en ny marknadsdriven och funktionell hemsida. Något som skulle matcha deras varumärke och kunna administreras av den egna personalen.

Portföljfunktionen var viktig för dem och därför lade vi extra stor vikt vid denna.