Ortopedtekniska Branschrådet (OTB) representerar ca 50 ortopedtekniska enheter, både privata och offentligt drivna, som är spridda över hela Sverige. Dessutom ingår ett 20 tal leverantörsföretag i branschföreningen som förser de ortopedtekniska serviceföretagen med helfabrikat, halvfabrikat, komponenter eller råvaror. Tillsammans står OTB:s medlemmar för mer än 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige.

Kaskad fick i uppdrag att producera en ny hemsida till OTB vilken skulle vara informativ, attraktiv och lättnavigerad. Utifrån en broschyr som branschrådet tidigare hade tagit fram utvecklades en grafisk identitet så att kommunikationen skulle harmonisera över olika medier.